Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Проект и цел: BG16RFOP002-2.073-6775-C01,Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: ЕЛПОРТ ЕООД

Обща стойност: 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. ​европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране.​

Начало: 04.08.2020.г.
Край: 04.11.2020.г.